tor-jord.jpg

Ejlskov udfører miljøundersøgelser af jord, poreluft og grundvand. Vi er på forkant med gældende lovgivning og anvender markedsførende teknologier til at analysere og afhjælpe forureningsproblematikker. Vi hjælper dig med at få overblik over en eventuel forurening og kan samtidig rådgive dig om miljørisici og om forureningens art og kilde samt om, hvordan du mest effektivt afgrænser, fjerner eller nedbryder forskellige forureningskomponenter. Miljøundersøgelser kan have forskellige formål. Fleksibilitet og god forståelse for kundens behov er altid udgangspunktet for vores services.

Læs mere om:
Geoprobe undersøgelser
MIP (Membrane Interface Probe)
Jordprøver
Jordhåndtering
Forureningsoprensning
Miljøspørgsmål ved køb og salg af ejendomme
Miljøplanlægning ved byggeri og anlæg
Miljøstyring via Ejlskov EAM